Presmerovanie na úvodnú stránku. Redirect to the initial page.