Tento formulár umožňuje prepočítať parametre polotovarov z rôznych zliatin. Stačí ak si zvolíte typ polotovaru, materiál a vyplníte všetky údaje okrem toho, ktorý chcete vypočítať (políčko toho ktorý chcete vypočítať musí byť prázdne). Ak problém pretrváva, prosím pošlite nám e-mail s popisom problému.

                           

 
     
  
  

3.3.2010 Zmeny - počet zobrazených desatinných miest zvýšený z 2 na 5, oprava chyby s desatinnou čiarkou, pridané výpočty pre medailérske platničky