Analýza drahých kovov

Analýza zlata a striebra - kupelačná metóda STN EN ISO 11426

Naše laboratórium je jediné komerčné laboratórium s pravidalnou kontrolou podliehajúcou pod celoeurópsky systém kontroly laboratórií LABTEST. Chyba ktorá je akceptovaná je menšia ako 0,5/1000 pre farebné zliatiny zlata a 1/1000 pre biele zlato.
Kontrola rýdzosti čisých kovov Au, Ag, Pd a Pt

Vybavenie našej firmy umožňuje kontrolu rýdzosti až do  999,99/1000, a to stanovením súčtu prímesí v zliatkoch, resp. Pt a Pd hubke.

Obzvlášť presne stanovenie rýdzosť zlata, kde sa chyba v analýze pohybuje na úrovni jednotiek ppm.

Prístrojové vybavenie: AES, AAS, XRF, stripping voltametria...

Analýza prímesí v drahých kovoch

Pre dokonalú rafináciu potrebujeme poznať aj zloženie drahokovovej suroviny a tomu sa prispôsobuje pracovný postup.

Veľmi dôležité je aj vylúčenie surovín s obsahom škodlivých látok, hlavne s vysokým obsahom kadmia, ortuti a rádioaktívnych látok. Tieto sa automaticky vrátia zákazníkovi.